Hlavním trenérem Blades se stal Lonnie Hursey

Novinky > Archiv novinek > 2023 > Hlavním trenérem Blades se stal Lonnie Hursey

Ústí nad Labem Blades jdou letos do nejvyšší české soutěže v americkém fotbalu s jasným cílem - být lepší než loni. Pomoci s tím má nový hlavní trenér, kterým je Lonnie Hursey, v Polsku žijící Američan s patnáctiletými trenérskými zkušenosti.

Mohl byste se prosím stručně představit?

Jmenuji se Lonnie Hursey a 15 let trénuji fotbal v zahraničí. Jsem Američan, který v současné době žije v Polsku se svou ženou a dcerou.

Could you introduce yourself please?

My name is Lonnie hursey and I have been coaching football abroad for 15 years.   I'm an American who currently lives in Poland with my wife and daughter

Jaké jsou vaše fotbalové zkušenosti?

Trénoval jsem po celé Evropě, ve Španělsku, Norsku, Švédsku, Dánsku, Srbsku, České republice, Polsku a Rumunsku. A dokonce i v Brazílii a Indii.

What is your football experience?

I've coached all over Europe (Spain, Norway, Sweden, Denmark, Serbia, Czech Republic, Poland and Romanian) and even in Brazil and India.

3734.jpg

Proč jste se rozhodl usadit v Evropě?

Usadil jsem se v Evropě, protože jsem v Dánsku potkal svou polskou ženu a máme osmiletou dceru.

Why did you decide to settle in Europe?

I settled in Europe because I met my polish wife in Denmark and we have an 8 year old daughter.

Můžete porovnat život a fotbal v USA a v Evropě?

Život v Evropě obecně je mnohem jiný než v USA, a proto už nikdy neplánuji žít v USA.

Can you compare life and football in the USA and in Europe?

Life in Europe in general is much different then the US and that is why I never plan on living in the US again.

Proč jste se rozhodl trénovat Blades?

Rozhodl jsem se vstoupit do Blades, protože jsem hledal tým, který by byl blízko Polska a nemusel bych být pryč od rodiny moc dlouho. To jsem zažil v Rumunsku a bylo příliš těžké být od nich tak dlouho pryč. Navíc mi můj bývalý import řekl, že se v Blades výborně bavil a kluci byli skvělí. Také znám jednoho z trenérů Blades přes 10 let.

Why did you decide to train Blades?

I decided to join the Blades because I was looking for a team that was close to Poland and I would not have to be away from my family for very long.   I did that in Romaina and it was too hard to be away from them for that long. I choose the Blades because a former import of mine told me he had such a great time there and the guys were great.  I have also known one of their coaches for over 10 years and it was a great match for me.

Můžete prozradit nějaké plány na sezonu 2023?

Mým cílem je zlepšit tým a pomoci mu, aby byl mnohem lepší než loni.

Can you reveal any plans for the 2023 season?

Mu goal is to improve the team and help make them much better than last year.

-
-
jmeno
číslo-
pozice-
rok narození-
váha (kg)-
výška (cm)-
profil člena-